Quy trình hợp tác Giảng viên Kiwica

Bước 1: Giảng viên gửi đề cương + video bài giảng mẫu để duyệt khóa học. Link đề cương tại đây:

https://docs.google.com/spreadsheets

Anh chị lưu ý khi lấy mẫu làm đề cương: 

Khi hiện lên link đề cương mẫu, anh chị click vào “mở bằng” -> click vào google trang tính

Sau đó click vào “Tệp” -> Tạo bản sao -> Điền tên khóa học vào và lưu lại. 

Anh chị lưu ý điền đúng theo mẫu, không được thay đổi một phần nào, có như vậy thì khi đề cương được duyệt, việc tải khóa học lên bằng link google sheet mới thành công được. 

Ở cột Tên phần học / Tên bài học / Bài kiểm tra, anh chị lưu ý chỉ điền đúng tên phần học, bài học vào, không thêm chữ “phần 1” hoặc “bài 1” trước tên phần, tên bài (mà điền vào cột "Bài" ngay bên trái), thiếu hàng thì chúng ta chèn thêm hàng vào.

Anh chị nhớ chia sẻ link chế độ công khai nhé.

Bước 2: Sau khi đề cương khóa học được duyệt thành công, Giảng viên và Unica tiến hành ký hợp đồng hợp tác.

Bước 3: Giảng viên ghi hình khóa học hoặc gửi video có sẵn.

Bước 4: Bộ phận kiểm định chất lượng khóa học Kiwica kiểm duyệt về chất lượng video.

Bước 5: Sau khi khóa học được kiểm duyệt thành công, tiến hành xuất bản khóa học trên hệ thống Kiwica.vn

Trân trọng!

Bài viết cùng danh mục