ROBOT 301 - Lập trình Robot VEX VR Level 1

KidsCode STEM

(0)
599.000đ
299.000đ

ROBOT 401 - Lập trình Robot VEX IQ Level 1

KidsCode STEM

(0)
599.000đ
399.000đ

ROBOT 001 - Lập trình Robot KCBot INO Level 1

KidsCode STEM

(0)
499.000đ
350.000đ