Ths. Hoàng Vân Đông

Ths. Hoàng Vân Đông

Giảng viên
 • 1

  khóa học
 • 1

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Khóa học của giảng viên Ths. Hoàng Vân Đông


GV. Triển khai giáo dục STEM trong nhà trường theo công văn 3089

 • 0 bài giảng
 • 0
Thầy cô được gì? Nhận thấy rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM  trong trường trung học Nêu được nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường Định hướng được việc áp dụng giáo dục…

299.000đ

499.000đ

off 41%

Chi tiết