GV. Triển khai giáo dục STEM trong nhà trường theo công văn 3089

    Giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng ta trong cuộc sống. Theo chỉ thị số 16/CT-TT ngày 04-05-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4; nhằm hỗ trợ các trường phổ thông triển khai thực hiện có hiệu quả giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM). Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra công văn số 3089 với mục đích hướng dẫn thực hiện giáo dục STEM và tổ chức quản lý hoạt động giáo dục STEM trong trường trung học.

Ths. Hoàng Vân Đông
0 đánh giá 1 học viên

Bạn sẽ học được gì

Lợi ích của giáo dục STEM:

 • Phát triển sự khéo léo sáng tạo
 • Dạy trẻ kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Rèn luyện sức bền bỉ
 • Khuyến khích các cuộc thử nghiệm
 • Khuyến khích làm việc nhóm
 • Khuyến khích áp dụng kiến thức vào thực tiễn
 • Khuyến khích sử dụng công nghệ
 • Khuyến khích sự thích nghi
 • Tính giải trí cao
 • Tính cạnh tranh vừa sức

    Trên đây là những lợi ích cơ bản của dạy học theo định hướng giáo dục STEM đối với học sinh. Những lợi ích đó sẽ giúp cho các mô hình dạy học phát triển ngày càng được nhân rộng và được sự đón nhận của giáo viên, học sinh và cộng đồng.

 

Giới thiệu khóa học

Thầy cô được gì?

 • Nhận thấy rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa của giáo dục STEM  trong trường trung học
 • Nêu được nội dung, phương pháp và các hình thức tổ chức thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường
 • Định hướng được việc áp dụng giáo dục STEM trong giáo dục trung học nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
 • Cán bộ quản lý và giáo viên tự tin tổ chức và quản lý, xây dựng và thực hiện dạy học theo phương thức giáo dục STEM.

Thế mạnh của giáo dục STEM:

    Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn và thông qua thực hành, ứng dụng. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế. Qua đó, học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

    Áp dụng phương pháp giáo dục STEM sẽ phá đi khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, tạo ra những con người có năng lực làm việc “tức thì” trong môi trường làm việc có tính sáng tạo cao với những công việc đòi hỏi trí óc của thế kỷ 21. Điều này phù hợp với cách tiếp cận tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì thế, tư tưởng này của giáo dục STEM cần được khai thác và đưa vào mạnh mẽ trong Chương trình GDPT mới.

    Giáo dục STEM đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Trong mỗi bài học theo chủ đề STEM, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu, thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ) và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra. Các kiến thức và kỹ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Tư tưởng này của giáo dục STEM cũng cần được khai thác và đưa vào mạnh mẽ trong Chương trình GDPT mới.

    Giáo dục STEM đề cao một phong cách học tập mới cho người học, đó là phong cách học tập sáng tạo. Đặt người học vào vai trò của một nhà phát minh, người học sẽ phải hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị; phải biết cách mở rộng kiến thức; phải biết cách sửa chữa, chế biến lại chúng cho phù hợp với tình huống có vấn đề mà người học đang phải giải quyết. Sự thẩm thấu kiến thức theo cách như vậy chính là một trong những định hướng mà giáo dục cần tiếp cận. Tuy vậy, có thể thấy phương thức dạy học như trên là không hề dễ dàng ngay cả đối với thế giới chứ không chỉ riêng trong điều kiện hiện nay của chúng ta.

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

Ths. Hoàng Vân Đông
1 học viên 1 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

GV. Giáo dục STEM từ Lý thuyết đến Thực hành
KidsCode STEM
(0) 3 học viên
499.000đ
699.000đ
(-29%)
GV. Lập trình Cảm biến và Dữ liệu
KidsCode STEM
(0) 4 học viên
350.000đ
600.000đ
(-42%)
GV. Lập trình với Robot giáo dục KCBot INO
KidsCode STEM
(0) 9 học viên
199.000đ
499.000đ
(-61%)
299.000đ 499.000đ -41%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng:
Giáo trình: 0 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC